colorful horizons

kleur aan de horizon

De hoop dobbert voort, ergens in de verte
trotseert ze de kleurloze golven van de pandemie.
Verlangend naar het spontane gaan. Gewoon gaan.
En zien wat voor mooie uitzichten aan de andere kant
van deze storm op ons wachten.

De kleurrijke beelden van prachtige vergezichten
in deze serie persoonlijke reisfoto’s zijn
veranderd in monochrome plaatjes.
Het oranje bootje van papier vertegenwoordigt
de hoop – en kleur – die ondanks schijnbaar
uitzichtloze omstandigheden als stip
aan de horizon moet blijven bestaan.

colorful horizons

Hope floats on. Somewhere in the distance
it braves the colorless waves of a pandemic.
Longing for a spontaneous adventure. Just taking off
and seeing what beautiful sights await us
on the other side of this storm.

The colorful images of gorgeous views have turned
monochrome in this series of personal travel photographs.
The orange paper boat represents a hope – and color –
that despite seemingly hopeless circumstances must
always remain a beacon on the horizon.